Regulamin domu

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na naszej stronie tylkotuiteraz.eu
  W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu ) umowę najmu uważa się za zawartą. 
 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 3. Wynajem w sezonie letnim (czerwiec, lipiec i sierpień) jest dokonywany w cyklu tygodniowym od soboty do soboty. Inne terminy możliwe po uzgodnieniu, w miarę wolnych miejsc.
 4. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku, sauny znajdującej się wewnątrz, placu zabaw a także strefa do grillowania. Balia i sauna zewnętrzna użytkowana jest za dodatkową opłatą (kwota ustalana jest indywidualnie)
 5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela domku, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 1000 PLN płatna  gotówką przy przekazaniu kluczy i zwrotna przy wymeldowaniu i stwierdzenie braku szkód.
 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek  podlega zwrotowi o ile rezerwacja zostanie odwołana do 21 dni przed przyjazdem.
 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu Zarządca ma prawo odmówić zameldowania i do anulacji dokonanej rezerwacji.
 8. Doba zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Pozostanie na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzecz, bez wcześniejszego ustalenia z Zarządcą po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie doby, a Zarządca ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
 9. Wynajmujący upraszany jest o poinformowanie Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do domku.
 10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 11. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu aczkolwiek tylko w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.
 12. Na terenie ośrodka jest ogrodzony monitorowany parking niestrzeżony.
 13. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku( bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 14. Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie domku tylko tu i teraz jest dozwolone tylko pod opieką dorosłych. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawna i materialna za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych.
 15. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela domku. Brak uwagi ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, ze Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do jego stanu.
 16. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienia braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek zostały wykonane na jego koszt.
 17. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod groźbą kary w wysokości 200zł za usługę deodoryzacji. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem domu, mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, grilli. W domku znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawiania się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować obsługę ośrodka. Na terenie Domu obowiązuje absolutny zakaz odpalania jakichkolwiek fajerwerków . 
 18. W domkach obowiązuje zakaz wrzucania do toalety: ręczników papierowych, nawilżanych chusteczek (nawet tych z napisem „biodegradowalne” ), pieluch, chusteczek do higieny intymnej, materiałów opatrunkowych, tłuszczów i olejów – wrzucone do toalety mogą zapchać wewnętrzna kanalizację obiektu i stać się przyczyną poważnej i kosztownej awarii.
 19. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 20. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich właścicielowi domu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz naprawę
 21. Właściciel nie odpowiada za przerwę w dostawie prądu, wody oraz sygnału z urządzeń RTV, spowodowanych działaniem siły wyższej. 
 22. Za zgubiony kluczyk pobierana jest opłata w wysokości 50zł .
 23. Akceptując niniejszy regulamin akceptuję także politykę prywatności i regulamin placu zabaw.